Rondo ONZ 1, Warszawa

pieszo z Dworca Centralnego 10 min

agenda

 

08.30-09.00 Rejestracja   
09.00-10.15 READ / WRITE: interface 
 • uniwersalny, dedykowany, awaryjny
 • specyfikacja, środowisko testowe
 • uwierzytelnienie: embedded, decoupled, redirection
 • uprawnienia i identyfikacja
 • usługa directory, hub
 • oś czasu: 13.01.2018 - PLPSD2 - RTS
10.30-11.45 READ /  WRITE: usługa
 • rachunki z dostępem dla TPP
 • dostęp do informacji innych niż rachunki płatnicze
 • płatności dostępne do inicjacji przez TPP
 • zgody PSD2, RODO i tajemnica bankowa
 • pełnomocnicy, rachunki wspólne
 • niedyskryminacja
12.00-13.15 EU iTunes Moment: inicjatywy standaryzacyjne API
 • inicjatywy paneuropejskie: Berlin Group, CAPS
 • inicjatywy krajowe
 • jeden ASPSP - wiele interfejsów
 • podejście GAFA 

LUNCH

14.15-16.00 Hasła jednorazowe: silne uwierzytelnienie klienta
 • cechy uwierzytelniające i scenariusze uwierzytelnienia
 • silne uwierzytelnienie przy wprowadzaniu zlecenia i uwierzytelnianiu na tym samym urządzeniu mobilnym
 • wyjątki
 • silne uwierzytelnienie w kartach płatniczych
 • parametry wyłączenia na podstawie niskiego ryzyka a RODO
 • dyskryminacja przez uwierzytelnienie przy dostępie do rachunku
 • skutki braku silnego uwierzytelnienia 
 • silne uwierzytelnienie a RODO
 • silne uwierzytelnienie w transakcjach poza UE
 • oś czasu: 13.01.2018 - PLPSD2 - RTS

16.15-17.15

Licencjonowanie Fintech
 • banki jako TPP
 • PIS /AIS jako KIP/KIPE
 • dostawca wyłącznie AIS
 • paszport europejski
 • mała instytucja płatnicza
 • oś czasu: 13.01.2018 - PLPSD2
17.30-18.00 Konkurenci PSD: voice assistants, APIs, crypto & blockchain
 • PSD2 - dyrektywa klawiaturowa
 • wejście dostawców usług płatniczych w świat omniAPI inne niż TPP: outsourcing - dane osobowe - tajemnice
 • waluty wirtualne jako aktywa transferowe: AML, licencjonowanie 
 • DLT - zastosowania w biznesie płatniczym i podejścia regulacyjne

 

 

Usługi finansowe to biznes zasobów, wiedzy i skali, uregulowany bardziej niż energetyka jądrowa i astronautyka.

 

PSD-2-GO to poukładana wiedza o regulowanym biznesie w erze PSD2 od kluczowych ekspertów PSD2. W jednym miejscu, w krótkim czasie i na czas.

 

Na 5 weekendów do PSD2 podsumujemy stan spraw w Polsce i Europie z perspektywy banków, Fintech, branż budzących się do PSD2 - ubezpieczeń, leasingu, telekomunikacji oraz klienta.


 

REJESTRACJA

PSD-2-GO

warsztaty dLK dla profesjonalistów Fintech

8 grudnia 2017

 

Warszawa, Rondo ONZ 1

 • wypunktujemy i wyjaśnimy kluczowe todos PSD2: dostęp read/write do rachunkustandaryzacja API - silna autentykacja - licencjonowanie Fintech

 • podsumujemy, co jest pewne w morzu niepewności PSD2 na koniec 2017 i na 5 weekendów przed PSD2 w UE

 • ustalimy, co znajdzie się w polskiej ustawie na podstawie aktualnego projektu

 • zaprognozujemy kierunki rozwoju spraw w Polsce vs UE

 • uporządkujemy relację PSD2 do RODO

 • porozmawiamy na koniec off the record

start w 2018: złożone problemy PSD2 w prosty sposób dLK

 

W silnie rozwiniętym i regulowanym biznesie o przejrzystą i użyteczną kompilację wiedzy pokusić mogą się jedynie fachowcy.

 

Na PSD-2-GO analizę PSD2 dostarczą eksperci grupy dLK. 

 

Prelegentami są wyłącznie osoby, które na co dzień doradzają regulacyjnie i biznesowo instytucjom finansowym w absorpcji PSD2. Tworzą i wdrażają regulacje oraz uczestniczą w inicjatywach sektorowych.

 

Przeczytaj więcej o dLK

 

dr Krzysztof Korus

dr Zbigniew Długosz

 

 

dr Konrad Stolarski

Michał Mostowik

 

uznani eksperci 

W silnie rozwiniętym i regulowanym biznesie o przejrzystą i użyteczną kompilację wiedzy pokusić mogą się jedynie fachowcy.

 

Na PSD-2-GO analitykI PSD2 dostarczą eksperci grupy dLK. 

 

Prelegentami są wyłącznie osoby, które na co dzień doradzają regulacyjnie i biznesowo instytucjom finansowym w absorpcji PSD2. Tworzą i wdrażają regulacje oraz uczestniczą w inicjatywach sektorowych.

 

Przeczytaj więcej o dLK

8.30-9.00

 

Rejestracja

 

09.00-10.15

Read/Write: interfejs

 

 • uniwersalny, dedykowany, awaryjny

 • specyfikacja, środowisko testowe

 • uwierzytelnienie: embedded, decoupled, redirection

 • uprawnienia i identyfikacja

 • usługa directory, hub

 • oś czasu: 13.01.2018 - PLPSD2 - RTS
   

10.30-11.45

Read/Write: usługa

 

 • rachunki z dostępem dla TPP

 • dostęp do informacji innych niż rachunki płatnicze

 • płatności dostępne do inicjacji przez TPP

 • zgody PSD2, RODO i tajemnica bankowa

 • pełnomocnicy, rachunki wspólne

 • niedyskryminacja
   

12.00-13.15

EU iTunes Moment: inicjatywy standaryzacyjne API

 

 • inicjatywy paneuropejskie: Berlin Group, CAPS

 • inicjatywy krajowe

 • jeden ASPSP - wiele interfejsów

 • podejście GAFA

 

LUNCH

 

14.15-16.00

Hasła jednorazowe: silne uwierzytelnienie klienta

 

 • cechy uwierzytelniające i scenariusze uwierzytelnienia

 • silne uwierzytelnienie przy wprowadzaniu zlecenia i uwierzytelnianiu na tym samym urządzeniu mobilnym

 • wyjątki

 • silne uwierzytelnienie w kartach płatniczych

 • parametry wyłączenia na podstawie niskiego ryzyka a RODO

 • dyskryminacja przez uwierzytelnienie przy dostępie do rachunku

 • skutki braku silnego uwierzytelnienia 

 • silne uwierzytelnienie a RODO

 • silne uwierzytelnienie w transakcjach poza UE

 • oś czasu: 13.01.2018 - PLPSD2 - RTS
   

16.15.-17.15

Licencjonowanie Fintech

 

 • banki jako TPP

 • PIS /AIS jako KIP/KIPE

 • dostawca wyłącznie AIS

 • paszport europejski

 • mała instytucja płatnicza

 • oś czasu: 13.01.2018 - PLPSD2
   

17.30-18.00

Konkurenci PSD: voice assistants, APIs, crypto & blockchain

 

 • PSD2 - dyrektywa klawiaturowa

 • wejście dostawców usług płatniczych w świat omniAPI inne niż TPP: outsourcing - dane osobowe - tajemnice

 • waluty wirtualne jako aktywa transferowe: AML, licencjonowanie 

 • DLT - zastosowania w biznesie płatniczym i podejścia regulacyjne

 

 

 

miejsce

Copyright 2017 dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp.p.

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp.p.

 

biuro Warszawa: 00-876 Warszawa, Ogrodowa 58

biuro Kraków, siedziba: 30-218 Kraków, Królowej Jadwigi 237

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 357791, NIP 6751432312.

 

www.dlk.legal | warsaw@dlklegal.com | cracow@dlklegal.com

tel. +48 22 652 26 18

PSD-2-GO