warunki uczestnictwa

 

 • uczestnik może wybrać uczestnictwo w jednym lub obu dniach warsztatów

 • opłata za uczestnictwo w PSD-2-GO wynosi:
  • 699 PLN brutto za jeden dzień warsztatów oraz 1299 PLN brutto za oba dni w przypadku rejestracji do 23.03.2017

  • 999 PLN brutto za jeden dzień warsztatów oraz 1599 PLN brutto za oba dni w przypadku rejestracji po 23.03.2017

 • w przypadku uczestnictwa w obu dniach warsztatów rejestrujący może delegować ze swojej organizacji inną osobę na dzień drugi niż na dzień pierwszy, ale nie może delegować wymiennie kilku osób na jeden dzień (dodatkowa osoba zgłaszana jest pocztą elektroniczną na adres psd2@dlklegal.com)

 • obniżona cena za uczestnictwo w obu dniach obowiązuje wyłącznie jednoczesnej przy rejestracji na oba dni

 • rejestracji można dokonać:
  • przez formularz online
  • pocztą elektroniczną psd2@dlklegal.com
 • opłata obejmuje całodniowe szkolenie, dostęp do materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • po otrzymaniu zgłoszenia zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji wraz z fakturą proforma (na adres uczestnika, a jeśli podany został adres HR/szkolenia - także na ten adres)
 • rejestracja zobowiązuje do dokonania zapłaty w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma, jednak nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia
 • wpłaty należy dokonać na wskazany na fakturze proforma rachunek bankowy
 • zgłoszenie oraz dokonana zapłata nie mogą być wycofane

rejestracja

 

rejestracja

 

*Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych rejestrowanej osoby przez dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Krakowie [30-218], ul. Królowej Jadwigi 237/2 (wpis do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 357791, NIP 6751432312) w celu realizacji szkolenia. Osobie rejestrowanej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. Jeśli uczestnika rejestruje inna osoba, oświadcza, że jest upoważniona do wyrażenia zgody w imieniu i na rzecz użytkownika.

*Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych rejestrowanej osoby przez dLK Legal Korus Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Krakowie [30-218], ul. Królowej Jadwigi 237/2 (wpis do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 357791, NIP 6751432312) w celu realizacji szkolenia. Osobie rejestrowanej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. Jeśli uczestnika rejestruje inna osoba, oświadcza, że jest upoważniona do wyrażenia zgody w imieniu i na rzecz użytkownika.

PSD2 (12.04.2018)
RODO (13.04.2018)
imię uczestnika
nazwisko uczestnika
e-mail uczestnika
email HR/szkolenia
nabywca - nazwa
nabywca - adres
nabywca - NIP
Akceptacja warunków uczestnictwa
Zgoda na przetwarzanie danych*.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017 dLK Legal Korus Radcowie Prawni sp.p.

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

dLK Legal Korus Radcowie Prawni sp.p.

 

biuro Warszawa: 00-876 Warszawa, Ogrodowa 58

biuro Kraków, siedziba: 30-218 Kraków, Królowej Jadwigi 237

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 357791, NIP 6751432312.

 

www.dlk.legal | warsaw@dlklegal.com | cracow@dlklegal.com

tel. +48 22 652 26 18

PSD2GO & RODO4FIN